Op vrijdag 2 juni zijn onze loketten gesloten

Dokters

Raadplegingen huisarts met GMD

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
101010 Raadpleging algemeen geneeskundige met verworven rechten 17,78 13,78 16,78
101032 Raadpleging in spreekkamer van erkende huisarts 24,21 20,21 23,21
101076 Raadpleging in spreekkamer van geaccrediteerde erkende huisarts 30,00 26,00 29,00
101496
101533
Elektronische opmaak of verlenging GMD door een erkende huisarts 34,53 34,53 34,53

Raadplegingen huisarts zonder GMD

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
101010 Raadpleging algemeen geneeskundige met verworven rechten 17,78 11,78 16,28
101032 Raadpleging in spreekkamer van erkende huisarts 24,21 18,21 22,71
101076 Raadpleging in spreekkamer van geaccrediteerde erkende huisarts 30,00 24,00 28,50

Huisbezoeken huisarts - jonger dan 10 jaar

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
103110 Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten 35,27 27,27 33,27
103132 Bezoek door erkende huisarts 43,19 35,19 41,19
104215 Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u 57,44 45,70 54,80
104252 Bezoek door erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8u en 21u 64,78 50,75 61,84

Huisbezoeken huisarts - van 10 jaar to 75 jaar - met GMD

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
103110 Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten 35,27 22,93 31,87
103132 Bezoek door erkende huisarts 43,19 28,08 39,83
104215 Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u 57,44 38,81 52,17
104252 Bezoek door erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8u en 21u 64,78 43,67 59,19

Huisbezoeken huisarts - van 10 tot 75 jaar - zonder GMD

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
103110 Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten 35,27 21,93 31,87
103132 Bezoek door erkende huisarts 43,19 27,08 39,83
104215 Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u 57,44 37,81 52,17
104252 Bezoek door erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8u en 21u 64,78 42,67 59,19

Huisbezoeken huisarts - 75-plusser of chronische zieke - met GMD

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
103110 Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten 35,27 26,64 32,89
103132 Bezoek door erkende huisarts 43,19 32,62 40,84
104215 Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u 57,44 38,81 52,17
104252 Bezoek door erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8u en 21u 64,78 43,67 59,19

Huisbezoeken huisarts - 75-plusser of chronische zieke - zonder GMD

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
103110 Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten 35,27 22,93 31,87
103132 Bezoek door erkende huisarts 43,19 28,08 39,83
104215 Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u 57,44 38,81 52,17
104252 Bezoek door erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8u en 21u 64,78 43,67 59,19

Raadplegingen geaccrediteerd geneesheer-specialist - zonder verwijzing door huisarts

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
102550 Inwendige geneeskunde 53,48 41,48 50,48
102572 Kinderarts 46,69 34,69 43,69
102594 Cardioloog 44,56 32,56 41,56
102616 Gastro-enteroloog 44,56 32,56 41,56
102631 Pneumoloog 49,15 37,15 46,15
102653 Reumatoloog 67,42 55,42 64,42
102675 Neuroloog 68,43 56,43 65,43
102690 Psychiater 56,76 44,76 53,76
102712 Neuropsychiater 56,76 44,76 53,76
102756 Dermatoloog 38,22 26,22 35,22
102911 Geriater 47,69 35,69 44,69
102292 Oncoloog 69,51 57,51 66,51

Raadplegingen geaccrediteerd geneesheer-specialist - Met verwijzing door huisarts

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
102550 Inwendige geneeskunde 53,48 46,48 52,48
102572 Kinderarts 46,69 39,69 45,69
102594 Cardioloog 44,56 37,56 43,56
102616 Gastro-enteroloog 44,56 37,56 43,56
102631 Pneumoloog 49,15 42,15 46,15
102653 Reumatoloog 67,42 60,42 66,42
102675 Neuroloog 68,43 61,43 67,43
102690 Psychiater 56,76 49,76 55,76
102911 Geriater 47,69 40,69 47,69
102756 Dermatoloog 38,22 31,22 37,22
102712 Neuropsychiater 56,76 49,76 55,76

 

1 Verhoogde terugbetaling: wordt toegekend aan o.a. weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden, wezen en volledig werklozen ouder dan 50 jaar (die sinds 1 jaar een uitkering ontvangen) met een laag inkomen, gehandicapten met een tegemoetkoming, de personen die recht hebben op het leefloon en de personen die het Omnio-statuut hebben. Ook de personen ten laste van al deze categorieën hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming.

2 De vermindering van het persoonlijk aandeel geldt voor elke verzekerde die een Globaal Medisch Dossier (GMD) heeft zowel voor raadplegingen als voor huisbezoeken van de behandelende huisarts. In bepaalde gevallen geldt het recht op remgeldvermindering eveneens bij raadpleging van een arts die niet de arts is die het GMD beheert. Dit kan het geval zijn bij raadpleging in groepspraktijken of bij ziekte of verlof van de eigen huisarts. De patiënt dient echter uitdrukkelijk deze arts zijn akkoord te geven om het GMD bij zijn huisarts te raadplegen.