Op vrijdag 2 juni zijn onze loketten gesloten

Het elektronisch getuigschrift voor verstrekte hulp (eAttest)

eAttest

Uw huisarts en tandarts kunnen uw getuigschriften voor verstrekte hulp voortaan onmiddellijk elektronisch aan de HZIV overmaken.

Dit is het systeem van het eAttest... (Youtube filmpje)

Voordelen?

Met de afschaffing van het papieren getuigschrift, hoeft u in de toekomst uw getuigschriften niet meer bij de HZIV binnen te brengen: de zorgverstrekker maakt het eAttest onmiddellijk over via een elektronische gegevensstroom.

Deze nieuwe werkwijze heeft veel voordelen:

  • Minder papier, dus beter voor het milieu;
  • Onmiddellijke verzending door de arts, dus minder risico dat het getuigschrift verloren gaat;
  • Een elektronische stroom, dus een snellere verwerking van de terugbetaling (gemid. 5 werkdagen)

 
U krijgt nog steeds systematisch een kwijting met een overzicht van de terugbetalingen van de HZIV via het gekozen kanaal (papieren en/of elektronische kwijting in uw eBox).

U hoeft niets meer aan de HZIV over te maken om vergoed te worden!

Hoe werkt het?

Tijdens de raadpleging, zal de zorgverstrekker alle gegevens die nodig zijn voor de vergoeding in het programma invoeren en elektronisch naar de HZIV doorsturen.

U ontvangt een bewijs. Bewaar dit goed. Aan de hand van het nummer op het document kunt u de vergoeding op uw rekeningnummer herkennen.

Opgelet

  • Verwar het eAttest niet met de derdebetalersregeling! U moet nog steeds eerst het volledige bedrag aan uw zorgverstrekker betalen waarna de HZIV u een deel vergoedt.
  • Deze werkwijze is niet verplicht: uw zorgverstrekker moet namelijk over de nodige informaticaprogramma's beschikken.
  • Heeft hij die programma's niet, dan zal hij een papieren getuigschrift opstellen dat u, zoals voorheen, aan uw HZIV-kantoor bezorgt.