Het statuut “mantelzorger”

Mantelzorger?

Helpt u regelmatig mensen uit uw omgeving die zich minder en minder zelf kunnen behelpen?

Is deze persoon een familielid, een vriend of  een kennis die hulpbehoevend is of zwaar zorgbehoevend is ingevolge ziekte, leeftijd of beperking : bijvoorbeeld :

  • Uw partner heeft Alzheimer;
  • Een kind met een beperking;
  • Een bejaarde buur;

Een hulpbehoevende  bijstaan kan behoorlijk wat tijd in beslag nemen en dit ten koste van uw privé- of  professioneel leven. Vanaf nu kunt u echter genieten van een officiële herkenning voor uw bijstand en het statuut van “mantelzorger” verkrijgen.

verschillende types van erkenning

U kunt twee verschillende types van erkenning krijgen :

  • een eenvoudige erkenning die uw bijstand eerder symbolisch erkent;
  • een erkenning die u een sociaal voordeel biedt.

Momenteel wordt  het sociaal voordeel uitgekeerd door de RVA. Andere voordelen kunnen worden beslist op regionaal of gemeentelijk niveau.

Algemene voorwaarden

Zowel u als de zorgbehoevende moeten absoluut in België ingeschreven zijn;

U engageert zich tot een bijstand van 50u per maand of 600uur per jaar;

De persoon die u bijstaat moet zwaar behoevend zijn en door minstens één professioneel zorgverstrekker worden gevolgd;

Het statuut van “mantelzorger” kan niet aan zelfstandigen worden toegekend;

De zorgbehoevende kan niet meer dan drie “mantelzorgers” tegelijk hebben.

Hoe het statuut verkrijgen ?

Het is aan de “mantelzorger” zelf om een aanvraag aan de HZIV te richten. De aanvraag bestaat uit “Verklaring op erewoord”,  gedateerd en getekend  door zowel door de aanvrager als de hulpbehoevende. Hiermee  verklaart u aan de voorwaarden te voldoen (Koninklijk Besluit van 16 juni 2020). De zorgbehoevende mag lid zijn van een andere mutualiteit: contacten tussen deze laatste zullen een  verificatie van de aanvragen mogelijk maken.

De HZIV zal haar beslissing voor een erkenning nemen voor de periode van één jaar (met mogelijke verlenging). Ingeval van erkenning zal u per post  een attest ontvangen dat, ingevolge uw vraag recht zal geven op  hetzij :

  • een eenvoudige erkenning of
  • een erkenning met een sociaal voordeel waarvoor u het attest aan uw werkgever zal    moeten overmaken om de uitkering van de RVA te kunnen krijgen.

Meer info ?

Over de erkenning : contacteer uw regionaal HZIV-kantoor.

Over de financiële tegemoetkoming : contacteer de RVA - www.rva.be

Senioren