Op vrijdag 2 juni zijn onze loketten gesloten

Inschrijvingsformulieren aanvragen

Overweegt u om lid te worden van de HZIV? Bestel hieronder vrijblijvend de nodige formulieren. 

Als u reeds titularis bent bij een Belgische mutualiteit heeft u zowel het inschrijvingsformulier als het mutatieformulier nodig. Anders heeft u enkel het inschrijvingsformulier nodig. Er is telkens 1 formulier per titularis nodig. Personen ten laste worden aan het formulier van een titularis toegevoegd.

U kunt kiezen om deze documenten per mail of per post te ontvangen.

De HZIV biedt de verplichte ziekteverzekering aan, zoals de andere mutualiteiten maar zonder aanvullende verzekeringen. Onze leden zijn vrij om aanvullende verzekeringen af te sluiten bij privé-verzekeraars. Omdat we geen aanvullende verzekeringen aanbieden is het lidmaatschap gratis.

Als u beslist om lid te worden dan volstaat het om de formulieren ondertekend per post terug te sturen naar het HZIV-kantoor van uw keuze. U hoeft uw huidige mutualiteit hiervan niet te informeren, wij handelen alles af voor u.

Uw lidmaatschap gaat in vanaf het eerstvolgend trimester (1/1, 1/4, 1/7 of 1/10) als uw aanvraag ons uiterlijk 1 maand voor deze data bereikt. Bijvoorbeeld:  U zal lid worden vanaf 1/10 als uw aanvraag ons bereikt voor 1/9.

Als u reeds betaalde voor een gans jaar bij uw huidige mutualiteit, kunt u het saldo terugvorderen.

U kunt na 1 jaar opnieuw veranderen van mutualiteit volgens dezelfde procedure mocht u niet tevreden zijn van onze dienstverlening.

Meer info over de HZIV en het verschil met de andere mutualiteiten kunt u hier terugvinden of in onze kennismakingsbrochure.

Uw gegevens
Uw adres
Bijkomende informatie