Op vrijdag 2 juni zijn onze loketten gesloten

Kinesitherapie

Uw persoonlijk aandeel voor kinesitherapie wordt niet meer berekend op basis van een percentage van het honorarium. Het is nu een vast bedrag: eenvoudiger en duidelijker voor iedereen!

3 Categorieën van kinesitherapie

Om uw eigen aandeel te bepalen werden de verstrekkingen in 3 grote categorieën gegroepeerd:

  • de verstrekkingen voor zware aandoeningen;
  • de verstrekkingen voor chronische en acute aandoeningen;
  • de verstrekkingen in andere situaties.

De eerste twee categorieën betreffen behandelingen die veel kinesitherapie vereisen (postoperatieve zorgen bijvoorbeeld). De derde categorie betreft de meest voorkomende situaties (maximum 18 zittingen per aandoening).

Naast deze 3 categorieën zijn er: 

  • de verstrekkingen van 15 tot 20 minuten, alle categorieën samen;
  • de specifieke verstrekkingen voor de palliatieve thuispatiënten en de schriftelijke verslagen.

Wat moet u zelf betalen? 

De tarieven verschillen naargelang u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming (VT). Hieronder vindt u de bedragen van uw persoonlijk aandeel.

Categorieën Lid met VT Lid zonder VT
Courante aandoeningen 2,50 EUR 6,25 EUR
De verstrekkingen voor zware aandoeningen 1,50 EUR 4 EUR
De verstrekkingen voor chronische en acute aandoeningen 2 EUR 5,50 EUR
De verstrekkingen van 15 tot 20 minuten 1 EUR 2 EUR
Palliatieve zorgen + schriftelijke verslagen 0 EUR 0 EUR

Geconventioneerd of niet?

Is de kinesitherapeut geconventioneerd (past hij de officiële tarieven toe)? Dit is belangrijk als u geen recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. Als u een niet geconventioneerde kinesitherapeut raadpleegt, wordt u ongeveer 25% minder terugbetaald. Uw persoonlijk aandeel zal dus hoger zijn. Voor leden met VT is er geen verschil ongeacht of het om een geconventioneerde kinesitherapeut gaat.

Supplementen op uw kosten

Naast uw persoonlijk aandeel, riskeert u ook niet terugbetaalde supplementen:

  • als de kinesitherapeut niet geconventioneerd is; 
  • als de verstrekkingen op uw aanvraag vóór 8u of na 19u, tijdens het weekend of op een feestdag verleend worden;
  • als het aantal zittingen hoger is dan het aantal dat per pathologie toegekend wordt.