NIP-test

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) is een bloedtest om onder andere aangeboren afwijkingen (zoals het syndroom van Down) op te sporen.

De bloedafname is zonder risico voor de zwangerschap en de test heeft een betrouwbaarheid van meer dan 99%.

Vanaf 1 juli 2017 wordt de NIPT-test terugbetaald door de HZIV.

Het honorarium en het persoonlijk aandeel kunt u vinden op de website van het RIZIV (nomensoft). Heeft u recht op een verhoogde tegemoetkoming of wordt de test uitgevoerd tijdens een ziekenhuisopname dan wordt het volledige bedrag terug betaald.

 Voorwaarden

•    De terugbetaling wordt éénmalig per zwangerschap toegekend.
•    U bent minstens 12 weken zwanger.
•    De test is voorgeschreven door de arts die de zwangerschap opvolgt.
•    De test wordt uitgevoerd door een geneesheer-specialist in de klinische biologie of in de pathologische anatomie of in een centrum voor menselijke erfelijkheid onder supervisie van een erkend klinisch geneticus.
 

ZwangerschapPreventie