Op vrijdag 2 juni zijn onze loketten gesloten

Orthopedische schoenen en zolen

De HZIV komt tegemoet in de prijs voor orthopedische zolen en bepaalde orthopedische schoenen. Deze moeten voorgeschreven zijn door een arts-specialist in de chirurgie, de orthopedische chirurgie, de neurochirurgie, de fysische geneeskunde en revalidatie, de reumatologie, de pediatrie, de neurologie of de neuropsychiatrie.

De schoenen

De vergoeding voor orthopedische schoenen wordt slechts toegekend voor bepaalde letsels en aandoeningen.  Bezorg het voorschrift aan uw orthopedist. Laatstgenoemde zal aan de adviserend arts van uw HZIV-kantoor vragen of hij met een vergoeding instemt. Van de orthopedist ontvangt u, samen met uw schoenen, een getuigschrift voor verstrekte hulp (bijlage 13) dat u, met uw voorschrift, aan de tariferingsdienst van uw HZIV-kantoor bezorgt voor een terugbetaling.

De prijs en het bedrag van de terugbetaling verschilt sterk naargelang het geval.  Het bedrag dat te uwen laste blijft bedraagt minimum 19,71 EUR en maximum 98,47 EUR per schoen. Er geldt ook een termijn voor de verplichte vernieuwing:

  • 9 maanden voor rechthebbenden jonger dan 18 jaar;
  • 1 jaar tussen 18 en 65 jaar;
  • 1 jaar of 2 jaar (naargelang de ernst van de aandoening) voor wie ouder is dan 65 jaar. 

De zolen

Bezorg het voorschrift aan een erkende orthopedist of bandagist. Voor de zolen is geen akkoord van de adviserend arts vereist. Zoals voor de schoenen zal u een getuigschrift ontvangen om de terugbetaling aan te vragen. De geconventioneerde prijs voor zolen bedraagt 35,59 EUR. U krijgt daarvan 27,09 EUR terug als de verstrekker geconventioneerd is en 18,20 EUR als hij dat niet is.  

De vervanging van de orthopedische zool is pas mogelijk na een termijn van 2 jaar volgend op de vorige levering.  Deze termijn wordt teruggebracht tot 1 jaar voor de rechthebbenden met een laatste levering vóór hun 18de verjaardag.

Het ene of het andere

Orthopedische schoenen en zolen kunnen niet gecumuleerd worden.