Op vrijdag 2 juni zijn onze loketten gesloten

Sociale derdebetaler

Hoe kan ik HZIV-leden identificeren?

Leden van de HZIV hebben oranje kleefbriefjes met vermelding van hun insz-nummer en code 600 in de rechterbovenhoek.

U kunt de personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming herkennen aan de codes onderaan het kleefbriefje. In dat geval eindigen deze codes op 1 (vb: 101/101).

Onze leden beschikken bovendien over een sociale derdebetalerskaart waarop de naam en de geldigheidsduur staat.

 

.Derdebetalersregeling

Hoe verloopt de procedure?

Na de raadpleging betaalt de patiënt enkel het remgeld en overhandigt hij u een kleefbriefje. U bewaart het getuigschrift waar u het kleefbriefje op aanbrengt.

Opgelet: De sociale derdebetalersregeling geldt enkel voor raadplegingen in uw kabinet.

Hoe verloopt de terugbetaling?

Vanaf 01/01/2019 varieert uw uniek contactpunt voor de papieren facturering in functie van uw lokalisatie.

 

Voor alle Vlaamse zorgverstrekkers en instellingen: ons kantoor van Antwerpen.

HZIV Antwerpen

Frankrijklei 81-83 bus 3

2000 Antwerpen

03/220.75.55

 

Voor alle Waalse en Brusselse zorgverstrekkers en instellingen: de directie Geneeskundige verzorging van ons centraal bestuur in Brussel.

HZIV Directie Geneeskundige verzorging

Troonstraat 30A

1000 Brussel

elecfac@hziv.be

02/229.34.33

 

Voor alle Duitstalige zorgverstrekkers en instellingen: ons kantoor van Malmedy.

HZIV Malmedy

Rue Wibald 5 4960 Malmedy

 

080/33.08.96

Waar kan ik extra etiketten bestellen?

U kunt kosteloos extra etiketten bestellen bij uw HZIV-contactpunt of online etiketten bestellen.

Meer info?

Heeft u nog andere vragen contacteer dan uw HZIV-contactpunt.