Zorgtrajecten

Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject is een schriftelijk contract voor 4 jaar tussen 3 personen: uzelf, uw huisarts en een geneesheer-specialist.
Het doel is u te informeren over uw chronische ziekte en de verzorging en opvolging ervan te organiseren.
Er bestaan vandaag 2 types zorgtrajecten:

  • voor de personen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie;
  • voor de personen die lijden aan diabetes type 2.

Hoe start u een zorgtraject op?

Neem contact op met uw huisarts. Hij zal het zorgtraject coördineren en de meeste formaliteiten vervullen.

Van zodra de verbintenis door de 3 partijen ondertekend is (door u, uw huisarts en de geneesheer-specialist), stuurt uw huisarts dit document naar uw gewestelijke dienst, waarop het zorgtraject kan beginnen.

Uw voordelen?

Voor de duur van uw zorgtraject, worden uw raadplegingen zowel bij uw huisarts als bij de geneesheer-specialist volledig terugbetaald door de HZIV. Ook het remgeld wordt dus terugbetaald.

Een persoonlijk zorgplan zal u alle informatie verschaffen voor de behandeling van uw ziekte en de samenwerking tussen uw artsen bevorderen.

In functie van de aandoening hebt u ook toegang tot specifiek materiaal (glucosemeter, bloeddrukmeter, …).

Algemene voorwaarden van de zorgtrajecten

U gaat een verbintenis aan voor 4 jaar met uw huisarts en uw geneesheer-specialist. Praat erover met uw huisarts.

Er wordt van u een persoonlijke inzet verwacht waarbij u uw huisarts minstens 2 kaar per jaar raadpleegt en uw geneesheer-specialist minstens 1 keer per jaar.

U dient te beschikken over een globaal medisch dossier (GMD)  bij uw huisarts of, indien u er nog geen heeft, een GMD te openen binnen een termijn van maximum 1 jaar na opstarten van het traject. 

U bent in staat om op raadpleging te gaan.

Lijdt u aan chronische nierinsufficiëntie?

U bent minstens 18 jaar, en ondergaat geen nierdialyse of transplantatie.

U hebt chronische nierinsufficiëntie in een ernstig stadium (GFR < 45, twee keer bepaald door een bloedanalyse) en met een protëinurie van meer dan 1g (twee keer bepaald door een urineonderzoek).

Lijdt u aan diabetes type 2?

U volgt een insulinebehandeling met minimaal één en maximaal twee insuline-injecties per dag. Zwangere vrouwen (of met zwangerschapswens) en diabetici type 1 kunnen geen zorgtraject aanvragen.